Het bedrijf

Bedrijfsfilm Lithobeton

Lithobeton is meer dan ooit toonaangevend in de productie van palen, betonbuizen, straatstenen en prefab beton cabines. Lithobeton streeft er naar, met de beste kwaliteit voor ogen, de standaardproducten te combineren met eigen ontworpen producten. Lithobeton voldoet aan de vigerende eisen van de CE-markering en BENOR-normen. De afdeling MS-cabines is bovendien houder van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat. De 160 medewerkers van Lithobeton realiseerden in 2022 een omzet van 35 miljoen euro.

Roadmap

Het beleid van LITHOBETON is vervat in dit beeld van een vlot draaiend geheel waarbij de vooropgestelde doelstellingen worden gerealiseerd dankzij sterke bedrijfswaarden en 
-competenties en in overeenstemming met de missie en visie.

Missie en Visie

Lithobeton ambieert een duurzame gestructureerde groei op lange termijn als betrouwbare partner bij de uitbouw van infrastructuurwerken en dankzij de ontwikkeling en fabricatie van kwaliteitsvolle betonproducten in een optimale samenwerking met en tussen alle belanghebbenden.

Bedrijfswaarden

Bij de uitvoering van haar beleid steunt Lithobeton op meerdere bedrijfswaarden en competenties :

RESPECT
Lithobeton handelt ethisch en in vertrouwen met positivisme en eerbied voor mens, milieu en maatschappij.

TEAM
Lithobeton hecht groot belang aan samenwerking, betrokkenheid, toewijding en wederzijds loyaliteit.

RESULT
Lithobeton moedigt elke medewerker aan om dankzij vakmanschap, creativiteit en volharding doelgericht resultaat te bereiken.

Strategie

Lithobeton stelt zich doelstellingen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan:

Groei geïnspireerde uitdagingen beogen het continue innoveren van producten en processen, het focussen op duurzaamheid op lange termijn en de impact op de omgeving.

Maatschappelijk gerichte uitdagingen beogen het opnemen van verantwoordelijkheid, het vormen van competenties in de wijzigende wereld en het aanmoedigen van betrokkenheid en positivisme.

Operationeel gedreven uitdagingen beogen een betere serviceverlening, een hogere doeltreffenheid, een optimale kwaliteit en het versterken van kostenbewustzijn.

Historiek van Lithobeton

2022

De 160 medewerkers van Lithobeton realiseerden in 2022 een omzet van 35 miljoen euro.

2013

Lithobeton is een stevig uitgegroeid familiaal bedrijf, gespecialiseerd in de aanmaak van allerhande producten voor wegeniswerken en nutsleidingen. De productie is gespreid over twee vestigingen: Gistel (Snaaskerke) en Baudour. Dankzij haar jarenlange ervaring beschikt Lithobeton over een grondige kennis inzake de productie van elektriciteitspalen, gewapende en ongewapende betonbuizen, inspectie- en bufferputten, straatstenen, trottoirbanden, prefabgarages en prefab MS-cabines, veiligheidsstootbanden en diverse gewapende en ongewapende betonelementen.

1998

Lithobeton ontwikkelt een transformatiecabine die speciaal geconfigureerd werd voor het elektriciteitsdistributienet. Hiermee werd een volledig nieuwe productietak opgericht.

1994

Het familiaal bedrijf ging in 1994 over in handen van kinderen Sophie en Tom Bulcke.

1986

In oktober 1986 nam de heer Raf Bulcke, sinds 1954 directeur van de zetel te Snaaskerke, samen met zijn echtgenote de aandelen van de NV Lithobeton over.

Jaren ´70

Ondertussen werden er in beide vestigingen, begin 70-er jaren, diensten opgericht voor bovengrondse elektriciteitswerken. Reeds vanaf het begin was er in Lithobeton een tendens om via verbeterde productiemethodes en strengere interne kwaliteitscontroles in te spelen op de vraag in de markt.

1963

In 1963 werden beide betonbedrijven onder de vleugels van Electrabel samengevoegd in één naamloze vennootschap ‘Lithobeton’ (een koppeling van de eerste letters van de twee zetels). De beide exploitatiezetels behielden echter wel hun onafhankelijke werking.

Jaren ´50

In dezelfde periode werd een soortgelijk betonbedrijf 'Lithobel' gestart in de buurt van Baudour. Dit bedrijf breidde eveneens haar productie uit van palen tot gewelven, vloertegels en bouwblokken.

1947

De eerste betonproductie langs de vaart Plassendale-Nieuwpoort in Snaaskerke dateert van 1947. Toen werd er onder het zeggingschap van Gazelec (Intercom) een betonbedrijf opgericht met de naam ‘Betonwerkerij van Snaaskerke’ en dit op de aangekochte gronden van de Sucrerie des Flandres. 

Oorspronkelijk werden enkel betonnen elektriciteitspalen gemaakt. In de daaropvolgende jaren breidde de activiteit algauw uit met de productie van betontegels, straat- en boordstenen, betonbuizen, garages en cabines.