Het bedrijf

Bedrijfsfilm Lithobeton

Lithobeton is meer dan ooit toonaangevend in de productie van palen, betonbuizen, straatstenen en prefab beton cabines. Lithobeton streeft er naar, met de beste kwaliteit voor ogen, de standaardproducten te combineren met eigen ontworpen producten. Lithobeton voldoet aan de vigerende eisen van de CE-markering en BENOR-normen. De afdeling MS-cabines is bovendien houder van het ISO 9001 kwaliteitscertificaat. De 150 medewerkers van Lithobeton realiseerden in 2018 een omzet van 28 miljoen euro.

Roadmap

Het beleid van LITHOBETON is vervat in dit beeld van een vlot draaiend geheel waarbij de vooropgestelde doelstellingen worden gerealiseerd dankzij sterke bedrijfswaarden en 
-competenties en in overeenstemming met de missie en visie.

Growth challenged goals

Groei geïnspireerde uitdagingen beogen het continu innoveren van producten en processen, het focussen op duurzaamheid op lange termijn en de impact op de omgeving, het inspelen op de opkomende digitalisering alsook het streven naar een nog beter imago van partner en referentie.

Society oriented goals

Maatschappelijke gerichte uitdagingen beogen het opnemen van verantwoordelijkheid als individu en organisatie, het vormen en opleiden van competenties in de wijzigende wereld, het actief inzetten op de well feeling van elke stakeholder en het aanmoedigen van engagement en positivisme.

Operational driven goals

Operationeel gedreven uitdagingen beogen een betere serviceverlening, een hogere doeltreffenheid, een optimale kwaliteit en het versterken van kostenbewustzijn.

Historiek van Lithobeton

2018

De 150 medewerkers van Lithobeton realiseerden in 2018 een omzet van 28 miljoen euro.

2013

Lithobeton is een stevig uitgegroeid familiaal bedrijf, gespecialiseerd in de aanmaak van allerhande producten voor wegeniswerken en nutsleidingen. De productie is gespreid over twee vestigingen: Gistel (Snaaskerke) en Baudour. Dankzij haar jarenlange ervaring beschikt Lithobeton over een grondige kennis inzake de productie van elektriciteitspalen, gewapende en ongewapende betonbuizen, inspectie- en bufferputten, straatstenen, trottoirbanden, prefabgarages en prefab MS-cabines, veiligheidsstootbanden en diverse gewapende en ongewapende betonelementen.

1998

Lithobeton ontwikkelt een transformatiecabine die speciaal geconfigureerd werd voor het elektriciteitsdistributienet. Hiermee werd een volledig nieuwe productietak opgericht.

1994

Het familiaal bedrijf ging in 1994 over in handen van kinderen Sophie en Tom Bulcke.

1986

In oktober 1986 nam de heer Raf Bulcke, sinds 1954 directeur van de zetel te Snaaskerke, samen met zijn echtgenote de aandelen van de NV Lithobeton over.

Jaren ´70

Ondertussen werden er in beide vestigingen, begin 70-er jaren, diensten opgericht voor bovengrondse elektriciteitswerken. Reeds vanaf het begin was er in Lithobeton een tendens om via verbeterde productiemethodes en strengere interne kwaliteitscontroles in te spelen op de vraag in de markt.

1963

In 1963 werden beide betonbedrijven onder de vleugels van Electrabel samengevoegd in één naamloze vennootschap ‘Lithobeton’ (een koppeling van de eerste letters van de twee zetels). De beide exploitatiezetels behielden echter wel hun onafhankelijke werking.

Jaren ´50

In dezelfde periode werd een soortgelijk betonbedrijf 'Lithobel' gestart in de buurt van Baudour. Dit bedrijf breidde eveneens haar productie uit van palen tot gewelven, vloertegels en bouwblokken.

1947

De eerste betonproductie langs de vaart Plassendale-Nieuwpoort in Snaaskerke dateert van 1947. Toen werd er onder het zeggingschap van Gazelec (Intercom) een betonbedrijf opgericht met de naam ‘Betonwerkerij van Snaaskerke’ en dit op de aangekochte gronden van de Sucrerie des Flandres. 

Oorspronkelijk werden enkel betonnen elektriciteitspalen gemaakt. In de daaropvolgende jaren breidde de activiteit algauw uit met de productie van betontegels, straat- en boordstenen, betonbuizen, garages en cabines.