Betonputten

(om de technische fiche te openen klik op de afbeelding van de gewenste betonput)

REGENWATERPUTTEN

         
                                                          
REGENWATERPUT 5 M³   REGENWATERPUT 10 M³      

 

           

RONDE INSPECTIEPUTTEN

         

     

                           

                        TYPE RA

                       TYPE A                       TYPE R160 

 

         

HOEKIGE INSPECTIEPUTTEN

         

 

         

                    TYPE IP100

 

                     TYPE IP120

     

 

         

 

         

                TYPE RS120x155

             TYPE VRS155x155      TYPE DK120x230 

 

         

POMPUNITS

         
           
                 TYPE PU100                   TYPE PU120       
           

SPECIALE PUTTEN

         
           

              TYPE BEZINKPUT

                TYPE SPOELPUT      POMPPUT
           

TOEBEHOREN INSPECTIEPUTTEN

         
                     
PASRINGEN TYPE E70                     KOR-N-SEAL       
           

STRAATKOLKEN

         
           
                             TYPE 1   TYPE 1 BEZINK      TYPE 1 DRAINEREND 
           
                             TYPE 2   TYPE 2 BEZINK      

 

         

HUISAANSLUITPUTTEN 

         
                           
         TYPE ZONDER STANKSLOT           ZONDER STANKSLOT MET VLOEI                  MET STANKSLOT
           

AANSLUITINGEN

 
 

TOEBEHOREN HUISAANSLUITPUT

   
     
OPHOOGELEMENTEN   KADERDEKSEL DWA/RWA
     

AFWATERINGSPUTTEN

     
       
 TYPE 75x75x70   TYPE  DIA. 84 TYPE AUTOSNELWEG