Certificaten

Op deze pagina's kunt u de verschillende certificaten downloaden:

Certificaat van overeenkomstigheid CE :

 •  EN 12843 = BETON ELEKTRICITEITSPALEN

Certificaat van overeenkomstigheid BENOR :

 • NBN EN 1917 - NBN B 21-101 = TOEGANGS- EN VERBINDINGSPUTTEN van ongewapend beton (code U) en 
                                                        van gewapend beton (code R).

 • NBN EN 681-1 = AFDICHTINGEN VAN ELASTOMEER. 

 • PTV 100 = GEPREFABRICEERDE BETONPRODUCTEN VOOR INFRASTRUCTUURWERKEN : Bijzondere putten /
                    Kopmuurelementen van gewapend beton / In- en uitstroomelementen
   van gewapend beton / Damplanken.

 • PTV 105 = GEPREFABRICEERDE BETONNEN BAKKEN VOOR WATERAFVOER.

 • PTV 121 = GRASBETONTEGELS.

 • PTV 122 = WATERDOORLATENDE BETONSTRAATSTENEN 

Kwaliteitscertificaat ISO 9001:2008 voor de bouw van MS-cabines in beton ("Ontwerp, Bouw, Elektrische MS/LS installatie, Levering en Plaatsing van Prefab Betoncabines voor Energie-distributie (Elek-Gas) en Technische Ruimtes")

Synergrid - Lijst van erkende geprefabriceerde behuizingen voor de toepassing van de C2/112 en de C2/116 (C2/115)